Du lịch Festival Hoa Đà Lạt 2012 khuyến mãi

Quý khách mua Tour du lịch Festival Hoa Đà Lạt 2012 4 ngày 3 đêm từ 20 khách trở lên:

Được miễn phí 01 khách.

Giảm 5 % khi Quý khách mua Tour du lịch Tết âm lịch Nhâm Thìn 2012 mở bán trên website Cty Saigon.travel

Quý khách đăng ký Tour du lịch Festival Hoa Đà Lạt 2012 4 ngày 3 đêm từ 10 khách trở lên:

Giảm 50 % giá tour đối với khách thứ 10.

Giảm 5 % khi Quý khách mua Tour du lịch Tết âm lịch Nhâm Thìn 2012.

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)
Saigon.travel