Khách Sạn Kaya Tuy Hòa

Star rating: star 2star 2star 2star 2
Rate from: $ 39
Add: 238 Hùng Vương, Tuy Hòa, Phú Yên, Vietnam. 
Saigon.travel