Air Mekong Khởi Hành Từ Thành Phố Hồ Chí Minh Đi Hà Nội

NGÀY BAY GIỜ KHỞI HÀNH GIỜ HẠ CÁNH SỐ HIỆU CHUYẾN BAY GÍA VÉ Hàng ngày 6:15 8:15 P8 600 8:55 10:55 P8 604 10:00 12:55 P8 382 12:10 14:10 P8 912 12:40 15:40 P8 340 14:20 15:10 P8 364 17:35 19:35 P8 608 21:00 23:00 P8 614

Saigon.travel