la veranda resort phú quốc khuyến mãi

Giá gốc: 223 $
Giá khuyến mãi : 120$
Tiết kiệm : 20%
Bắt đầu ngày: 02/10/2011
Kết thúc ngày : 10/10/2011
Kết thúc ngày : 10/10/2011

la veranda resort phú quốc

Star rating: star 2star 2star 2star 2
Rate from: 3690.000 đồng
Add: 01 Trần Hưng Đạo, Dương Dông, Phú Quốc, Việt Nam.

Chenla Resort Phu Quoc

Star rating: star 2star 2star 2star 2
Rate from: 1.490.000 đồng
Add: Bãi Xếp, Ông Lãnh, Cửa Dương, Phú Quốc

Eden Phú Quốc Resort

Star rating: star 2star 2star 2star 2
Rate from: 1.700.000 đồng.
Add: Cửa Lấp – Dương Tơ, Long Beach / Duong Dong Town, Đảo Phú Quốc

Saigon Phu Quoc Resort & Spa

Star rating: star 2star 2star 2star 2
Rate from: 2.000.000 đồng
Add: 01 Trần Hưng Đạo, Long Beach / Duong Dong Town, Đảo Phú Quốc.
Saigon.travel