Khách sạn Saphir Đà Lạt

Star rating: star 2star 2star 2
Rate from : us$ 39
Add : 09 Phan Nhu Thach, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam

Saigon.travel