Những Thủ Tục Cần Thiết Để Xin Visa Du Lịch Úc

Những  thủ tục cần thiết để xin visa du lịch Australia –          Thời gian xét duyệt Visa: Lãnh Sự Quán sẽ trả lời kết quả Visa trong vòng 30  ngày kể từ ngày nộp đơn (tính từ thời điểm giấy tờ hoàn chỉnh không phải bổ xung). * CÁC GIẤY TỜ CẦN CUNG CẤP: 1.       […]

Saigon.travel