Tour Đà Lat Lễ 30/4 – 1/5 Khuyến Mãi

Công Ty Truyền Thông Du Lịch Lữ Hành Sài Gòn – Saigon Travel Media Co., ltd – website: www.saigon.travel khuyến mãi giảm 5% khi khách hàng đăng ký mua tour sớm dịp lễ 30 tháng 4 và Quốc Tế Lao Động 1 tháng 5 năm 2011.

Chi tiết như  sau:

Tour  Đà Lạt: giảm 5 % /khách và 1 Voucher đặc sản Đà Lạt trị giá 300.000 đồng/6 khách đăng ký mua tour.

Tour Miền Tây 1 ngày: Giảm 5 % trên giá tour áp dụng đối vói 20 khách hàng đăng ký tour sớm nhất.

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)
Saigon.travel