Đặt tour

Khách sạn Kỳ Hòa Đà Lạt

  • Địa chỉ:

    11 Phù Đổng Thiên Vươn, Phường 8, Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam

Khách sạn Kỳ Hòa Đà Lạt
Giá (VNĐ)

690,000VNĐ


Thông tin của bạn