Đặt tour

Khách Sạn Kaya Tuy Hòa

  • Địa chỉ:

    238 Hùng Vương, Tuy Hòa, Phú Yên, Vietnam.

Khách Sạn Kaya Tuy Hòa
Giá (VNĐ)

906,000VNĐ


Thông tin của bạn