Đặt tour

Khách Sạn Viễn Đông

  • Địa chỉ:

    27, 28, 29 Khu Phố Hưng Phước 3, Phú Mỹ Hưng, P, Quận 7, Hồ Chí Minh

Khách Sạn Viễn Đông
Giá (VNĐ)

650,000VNĐ


Thông tin của bạn