Đặt tour

Tour Hạ Long Cát Bà Đảo Khỉ Hà Nội

  • Thời gian:

    4 ngày 3 đêm

  • Lịch trình:

    Sài Gòn - Hà Nội - Ha Long - Cát Bà

Tour Hạ Long Cát Bà Đảo Khỉ Hà Nội
Giá (VNĐ)

7,820,000VNĐ


Thông tin của bạn