chuong trinh festival hoa da lat 2013

Chương trình Festival Hoa Đà Lạt 2013

Chương trình Festival Hoa Đà Lạt 2013 -2014 diễn ra từ ngày 27/12/2013-31/12/2014 tại Đà Lạt, Lâm Đồng.