Tour Củ Chi

Tour Du Lịch Cao Đài – Củ Chi

Đến địa đạo Củ Chi, Quý khách xem phim tư liệu về cuộc chiến tranh du kích anh dũng của Dân và Quân ta, xem hệ thống đường hầm bí mật dài hơn 220km dưới...