Tour Hạ LOng

Tour Hạ Long Cát Bà Đảo Khỉ Hà Nội

Chương trình Tour Hạ Long Cát Bà Đảo Khỉ Hà Nội: Ngày 1: Sài Gòn – Hà Nội (ăn trưa) 7 giờ sáng Quý khách tập trung tại sân bay Tân Sơn Nhất khởi đáp...